รายงานสภาพน้ำฝน ภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
วันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2560
 
                           
ที่ สถานี ลุ่มน้ำ ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด สถิติ ปริมาณฝน-มม.(วันที่)
ฝนสูงสุด จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อ.
ใน  1  วัน 14 15 16 17 18 19 20
1 P.7A ปิง   เมือง กำแพงเพชร 135.9 0.0 13.2 3.3 7.0 17.9 0.0  
2 P.47 ปิง   คลองลาน กำแพงเพชร 143.4 0.0 13.2 19.1 20.8 1.2 12.2  
3 Y.6 ยม   ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 160.4 0.0 16.3 102.0 23.6 9.6 20.0  
4 N.12A น่าน   ท่าปลา อุตรดิตถ์ 146.5 0.0 16.6 11.8 2.4 29.0 12.9  
5 N.60 น่าน   ตรอน อุตรดิตถ์ 203.2 0.0 34.6 10.8 20.9 14.1 2.8  
6 N.8A น่าน   บางมูลนาก พิจิตร 118.2 0.0 0.0 7.1 27.2 2.2 22.2  
7 N.40 น่าน   วัดโบสถ์ พิษณุโลก 185.0 0.0 0.0 4.3 30.8 15.9 0.6  
8 ศูนย์อุทกฯ น่าน   ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก 209.3 0.0 23.3 8.6 26.9 1.6 9.6  
9 S.33 ป่าสัก   หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 110.7 0.0 18.9 32.1 3.0 22.5 7.4  
10 S.42 ป่าสัก   วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 119.2 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0  
11 Y.26 ยม   เถิน ลำปาง   0.0 0.0 30.9 20.8 7.2 10.9  
12 SW.6 สาละวิน   แม่สอด ตาก   0.0 0.0 2.2 3.2 29.4 24.7  
13 อุตุฯ จ.ตาก ปิง   เมือง ตาก   0.0 0.0 19.3 20.8 7.0    
14 เขื่อนภูมิพล ปิง   สามเงา ตาก   0.0 0.2 10.3 45.0 8.0    
15 อ.วังเจ้า ปิง   วังเจ้า ตาก   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
16 อ.แม่สอด สาละวิน   แม่สอด ตาก   2.1 1.0 3.4 6.5 9.5    
17 ดอยมูเซอร์ อ.เมือง สาละวิน    เมือง ตาก   0.1 0.0 6.3 11.3 24.2    
18 อ.อุ้มผาง สาละวิน   อุ้มผาง ตาก   3.7 1.1 5.8 40.3 9.4    
19 อุตุฯจ.อุตรดิตถ์ น่าน   เมือง อุตรติดตถ์   0.0 11.9 43.7 27.5 3.0    
20 อ.ลับแล น่าน   ลับแล อุตรดิตถ์   0.0 5.5 0.0 0.0 0.0    
21 อุตุฯ จ.พิจิตร น่าน   เมือง พิจิตร   0.0 13.7 10.2 6.2 10.9    
22 อุตุฯ จ.สุโขทัย ยม   เมือง สุโขทัย   0.0 10.6 18.4 47.2 5.3    
23 อ.ศรีสำโรง ยม   ศรีสำโรง สุโขทัย   0.0 11.2 25.6 20.8 8.0    
24 อ.เมือง จ.พิษณุโลก น่าน   เมือง  พิษณุโลก   0.0 1.5 18.6 6.1 7.3    
25 อ.วัดโบสถ์ น่าน   วัดโบสถ์ พิษณุโลก   0.0 3.5 0.0 0.0 75.8    
26 อ.พรหมพิราม น่าน   พรหมพิราม พิษณุโลก   0.0 11.2 0.0 0.0 37.3    
27 อ.บางระกำ ยม   บางระกำ พิษณุโลก   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0    
28 อ.เนินมะปราง น่าน   เนินมะปราง พิษณุโลก   0.0 7.0 0.0 0.0 0.0    
29 อ.วังทอง น่าน   วังทอง พิษณุโลก   0.0 1.1 0.0 0.0 13.2    
30 อ.นครไทย น่าน   นครไทย พิษณุโลก   0.0 25.0 0.0 0.0 1.8    
31 อ.ชาติตระการ น่าน   ชาติตระการ พิษณุโลก   0.0 7.9 0.0 0.0 8.5    
32 อุตุฯ จ.เพชรบูรณ์ ป่าสัก   เมือง เพชรบูรณ์   0.0 0.3 24.3 50.7 6.8    
33 อ.หล่มสัก ป่าสัก   หล่มสัก เพชรบูรณ์   0.0 5.8 25.5 0.0 12.1    
34 อ.หล่มเก่า ป่าสัก   หล่มเก่า เพชรบูรณ์   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
35 อ.คลองขลุง ปิง   คลองขลุง กำแพงเพชร   0.0 0.0 0.0 0.0 11.5    
36 อ.ไทรงาม ปิง   ไทรงาม กำแพงเพชร   0.0 0.0 42.1 0.0 0.0    
37 อ.ลานกระบือ ปิง   ลานกระบือ กำแพงเพชร   0.0 5.0 14.5 0.0 0.0    
38 อ.คลองลาน ปิง   คลองลาน กำแพงเพชร   0.0 0.0 20.2 0.0 0.0    
39 อ.พรานกระต่าย ปิง   พรานกระต่าย กำแพงเพชร   0.0 27.5 6.8 0.0 0.0    
40 อ.ขาณุวรลักษบุรี ปิง   ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร   0.0 0.0 2.1 0.0 2.1    
หมายเหตุ   ไม่มีรายงานน้ำฝน/ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะทำการอัพเดตภายหลัง
0.0 ไม่มีฝนตก
35.0 เกณฑ์ฝนเกิน 35 มม.