ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION FOR LOWER NORTHERN REGION - RID

Return period ปริมาณฝนสูงสุดราย 1-5-7 วัน
ลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน สาละวิน ป่าสัก ของลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

(Click to open or save)

สถานี จังหวัด ตาก
สถานี จังหวัด กำแพงเพชร
1. สถานี 63111 (P.12) อ.สามเงา จ. ตาก
1. สถานี 12161(P.7A) อ.เมือง จ. กำแพงเพชร์
2. สถานี 63121 (P.32) ห้วยแม่ระกา อ.เมือง จ. ตาก
2. สถานี 12091(P.35) บ้านปางหวาย อ.คลองลาน จ. กำแพงเพชร
3. สถานี 63181(SW.6) แม่ละเมา อ.แม่สอด จ. ตาก
3. สถานี 12121 (P.47) อ.คลองลาน กำแพงเพชร
4. สถานี 63022 อ.บ้านตาก จ.ตาก
4. สถานี 12042 อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร
5. สถานี 63013 อ.เมือง จ.ตาก
5. สถานี 12022 อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
6. สถานี 63052 อ.แม่ละมาด จ.ตาก
6. สถานี 12132 อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
7. สถานี 63033 อ.แม่สอด จ.ตาก
7. สถานี 12102 อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
8. สถานี 63062 อ.สามเงา จ.ตาก
8. สถานี 12032 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
9. สถานี 63042 อ.อุ้มผาง จ.ตาก
9. สถานี 12012 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
สถานี จังหวัด พิษณุโลก
10. สถานี 12142 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
สถานี จังหวัด พิจิตร
1. สถานี 39021(N.22) อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก  
2. สถานี 39101 (N.24) อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
1. สถานี 38110 (N.8) อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร
3. สถานี 39161 (N.40) อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
2. สถานี 38042 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
4. สถานี 39220 (ศูนย์อุทก) อ. เมือง จ. พิษณุโลก
3. สถานี 38022 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
5. สถานี 39151(N.5A) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
4. สถานี 38032 อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร
6. สถานี 39142 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
5. สถานี 38062 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
7. สถานี 39042 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
6. สถานี 38012 อ.เมือง จ.พิจิตร
8. สถานี 39062 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
7. สถานี 38072 อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
9. สถานี 39022 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
8. สถานี 38052 อ.สามง่าม จ.พิจิตร
10. สถานี 39052 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
สถานี จังหวัด เพชรบูรณ์
สถานี จังหวัด สุโขทัย
1. สถานี 36141 ( S.12 ) ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
1. สถานี 59121 บ้านแก่งหลวง(Y.6) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
2. สถานี 36711 ( S.33 ) ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์์
2. สถานี 59131บ้านดอนระเบียง(Y.14) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
3. สถานี 36721 ( S.34 ) ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์์
 
สถานี จังหวัด อุตรดิตถ์
4. สถานีี 36104 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
5. สถานี 36052 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1. สถานี 70151 (N.12A) อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
6. สถานี 36192 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
2. สถานี 70221 (N.60) อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์
7. สถานี 36013 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
   
8. สถานี 36172 อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
   
9. สถานี 36043 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
   
10. สถานี 36092 อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
   
11. สถานี 36032 อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
   
12. สถานี 36023 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์