ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลัก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
         
 
     
 
                   
                                       
                                       
              วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560        
 
   
                                       
  ลุ่มน้ำน่าน  
  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560  
เวลา N.12A N.2B N.60 N.12A N.2B N.60 N.12A N.2B N.60 เวลา
24 แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน 24
ชั่วโมง อ.ท่าปลา อ.เมือง อ.ตรอน อ.ท่าปลา อ.เมือง อ.ตรอน อ.ท่าปลา อ.เมือง อ.ตรอน ชั่วโมง
  จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  
  ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ  
  ZG. + 69.00 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 52.30 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 48.50 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 69.00 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 52.30 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 48.50 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 69.00 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 52.30 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 48.50 (ลบ.ม./วิ)  
  12.46 3,043 11.34 1,614 11.79 2,055 12.46 3,043 11.34 1,614 11.79 2,055 12.46 3,043 11.34 1,614 11.79 2,055  
1:00 2.62 207 0.41 61 0.85 144     0.55 71 1.18 175 1.40 43 0.65 79 1.96 258 1:00
2:00 2.00 116 0.41 61 0.85 144     0.56 72 1.19 176 1.34 39 0.62 76 1.95 257 2:00
3:00 1.60 65 0.4 60 0.85 144     0.57 72 1.19 176 1.28 34 0.59 74 1.92 253 3:00
4:00 1.37 41 0.39 60 0.85 144     0.57 72 1.20 177 1.23 30 0.59 74 1.90 251 4:00
5:00 1.23 30 0.37 59 0.86 145     0.60 75 1.20 177 1.17 26 0.55 71 1.88 249 5:00
6:00 1.15 25 0.34 57 0.87 145 1.07 21 0.66 79 1.23 180 1.12 24 0.50 67 1.88 249 6:00
7:00 1.10 23 0.32 55 0.90 148 1.05 20 0.75 87 1.28 185 1.10 23 0.48 66 1.86 246 7:00
8:00 1.06 20 0.32 55 0.91 149 1.03 19 0.85 96 1.31 188 1.08 21 0.46 64 1.85 245 8:00
9:00 1.04 19 0.34 57 0.88 146 1.00 17 0.94 105 1.29 186 1.06 20 0.45 64 1.84 244 9:00
10:00 2.30 158 0.42 62 0.88 146 1.77 86 1.01 113 1.34 191     0.46 64 1.83 243 10:00
11:00 2.56 198 0.48 66 0.89 147 1.98 113 1.04 116 1.40 197             11:00
12:00 2.02 119 0.55 71 0.93 151 1.64 70 1.05 117 1.47 204             12:00
13:00 1.62 68 0.6 75 0.93 151 1.41 44 1.05 117 1.55 213             13:00
14:00 1.31 36 0.63 77 0.94 152 1.21 29 1.02 114 1.63 221             14:00
15:00 1.16 26 0.62 76 0.95 153 1.10 23 0.99 111 1.71 230             15:00
16:00 1.09 22 0.6 75 0.99 157 1.04 19 0.94 105 1.84 244             16:00
17:00 1.05 20 0.58 73 1.02 159 0.99 17 0.90 101 1.84 244             17:00
18:00 1.00 17 0.55 71 1.05 162 0.97 16 0.87 98 1.88 249             18:00
19:00 0.98 16 0.51 68 1.10 167 0.97 16 0.82 93 1.91 252             19:00
20:00 2.07 125 0.49 66 1.13 170 1.27 33 0.78 90 1.94 255             20:00
21:00 2.78 233 0.47 65 1.15 172 1.62 68 0.74 86 1.97 259             21:00
22:00     0.48 66 1.17 174 1.56 61 0.72 84 1.99 261             22:00
23:00     0.52 69 1.18 175 1.51 55 0.68 81 1.99 261             23:00
0:00     0.54 70 1.18 175 1.46 50 0.66 79 1.97 259             0:00
  N.12A N.2B N.60 N.12A N.2B N.60 N.12A N.2B N.60  
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560
                                       
  ลุ่มน้ำน่าน  
  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560  
เวลา N.27A N.5A N.7A N.27A N.5A N.7A N.27A N.5A N.7A เวลา
24 แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน 24
ชั่วโมง อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.เมือง อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.เมือง อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.เมือง ชั่วโมง
  จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร  
  ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ  
  ZG. + 38.43 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 34.50 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 26.00 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 38.43 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 34.50 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 26.00 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 38.43 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 34.50 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 26.00 (ลบ.ม./วิ)  
  10.60 1,233 10.37 1,452 11.18 1,152 10.60 1,233 10.37 1,452 11.18 1,152 10.60 1,233 10.37 1,452 11.18 1,152  
1:00 1.82 147 3.74 323 7.88 644 2.73 219 4.38 390 8.05 660 3.54 291 5.16 479 8.36 689 1:00
2:00 1.83 148 3.76 325 7.88 644 2.79 224 4.41 393 8.06 661 3.66 303 5.19 482 8.38 691 2:00
3:00 1.84 149 3.77 326 7.88 644 2.87 231 4.44 396 8.07 662 3.80 316 5.22 486 8.39 692 3:00
4:00 1.85 150 3.78 327 7.89 645 2.92 236 4.48 401 8.08 663 3.87 323 5.26 491 8.41 694 4:00
5:00 1.86 150 3.79 328 7.90 646 2.95 238 4.52 405 8.10 665 3.95 330 5.31 497 8.43 696 5:00
6:00 1.90 153 3.79 328 7.90 646 2.94 237 4.57 411 8.11 665 3.99 334 5.40 508 8.45 697 6:00
7:00 2.04 164 3.82 331 7.89 645 2.93 236 4.62 416 8.12 666 3.96 331 5.43 512 8.47 700 7:00
8:00 2.12 170 3.82 331 7.89 645 2.93 236 4.65 420 8.13 667 3.98 333 5.47 516 8.48 701 8:00
9:00 2.17 174 3.83 332 7.89 645 2.93 236 4.68 423 8.14 668 4.05 340 5.50 520 8.50 703 9:00
10:00 2.24 179 3.87 336 7.90 646 2.94 237 4.72 427 8.16 670 4.08 343 5.52 523 8.52 704 10:00
11:00 2.27 182 3.9 339 7.91 646 2.94 237 4.74 430 8.17 671             11:00
12:00 2.30 184 3.93 342 7.91 646 3.06 248 4.76 432 8.19 673             12:00
13:00 2.31 185 3.97 346 7.91 646 3.10 251 4.79 435 8.20 674             13:00
14:00 2.30 184 4 349 7.92 647 3.19 259 4.82 439 8.21 675             14:00
15:00 2.30 184 4.05 354 7.92 647 3.21 261 4.88 446 8.23 677             15:00
16:00 2.33 186 4.09 359 7.93 648 3.27 267 4.92 451 8.24 678             16:00
17:00 2.38 190 4.12 362 7.94 649 3.33 272 4.95 454 8.25 679             17:00
18:00 2.37 190 4.17 367 7.96 651 3.37 276 4.98 457 8.26 680             18:00
19:00 2.40 192 4.2 370 7.98 653 3.39 277 5.01 461 8.27 681             19:00
20:00 2.49 199 4.23 373 7.99 654 3.40 278 5.03 463 8.28 682             20:00
21:00 2.53 203 4.26 377 8.00 655 3.42 280 5.06 467 8.29 683             21:00
22:00 2.50 200 4.29 380 8.02 657 3.44 282 5.09 470 8.30 684             22:00
23:00 2.57 206 4.32 383 8.03 658 3.49 287 5.12 474 8.32 685             23:00
0:00 2.54 203 4.35 386 8.05 659 3.52 289 5.14 476 8.34 687             0:00
  N.27A N.5A N.7A N.27A N.5A N.7A N.27A N.5A N.7A  
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560
                                       
  ลุ่มน้ำน่าน  
  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560  
เวลา N.8A N.43A N.22 N.8A N.43A N.22 N.8A N.43A N.22 เวลา
24 แม่น้ำน่าน คลองชมพู แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน คลองชมพู แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน คลองชมพู แม่น้ำแควน้อย 24
ชั่วโมง อ.บางมูลนาก อ.เนินมะปราง อ.วัดโบสถ์ อ.บางมูลนาก อ.เนินมะปราง อ.วัดโบสถ์ อ.บางมูลนาก อ.เนินมะปราง อ.วัดโบสถ์ ชั่วโมง
  จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
  ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ  
  ZG. + 20.00 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 50.05 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 42.67 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 20.00 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 50.05 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 42.67 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 20.00 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 50.05 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 42.67 (ลบ.ม./วิ)  
  10.95 1,120 8.12 120 9.31 476 10.95 1,120 8.12 120 9.31 476 10.95 1,120 8.12 120 9.31 476  
1:00 9.60 863 5.09 32     9.59 862 4.78 28     9.69 874 6.01 46     1:00
2:00 9.60 863 5.06 31     9.59 862 4.67 26     9.69 874 5.97 45     2:00
3:00 9.60 863 5.04 31     9.60 863 4.60 26     9.70 876 5.87 44     3:00
4:00 9.59 862 5.02 31     9.61 864 4.54 25     9.70 876 5.74 41     4:00
5:00 9.59 862 4.98 30     9.61 864 4.49 24     9.70 876 5.68 40     5:00
6:00 9.59 862 4.93 30 4.30 157 9.58 861 4.43 23 5.07 203 9.73 879 5.58 39 4.90 193 6:00
7:00 9.59 862 4.91 29     9.58 861 4.37 23     9.77 884 5.52 38     7:00
8:00 9.58 861 4.86 29     9.59 862 4.33 22     9.76 883 5.47 37     8:00
9:00 9.59 862 4.82 28 4.50 168 9.59 862 4.29 22 5.07 203 9.74 881 5.41 36     9:00
10:00 9.59 862 4.78 28     9.58 861 4.25 21     9.74 881 5.35 35     10:00
11:00 9.58 861 4.74 27     9.60 863 4.21 21                 11:00
12:00 9.58 861 4.70 27 4.70 180 9.62 866 4.17 21 5.10 205             12:00
13:00 9.58 861 4.65 26     9.62 866 4.17 21                 13:00
14:00 9.57 859 4.60 26     9.63 867 4.18 21                 14:00
15:00 9.56 858 4.55 25 4.65 177 9.63 867 4.42 23 5.08 204             15:00
16:00 9.58 861 4.50 24     9.64 868 4.79 28                 16:00
17:00 9.57 859 4.46 24     9.64 868 4.91 29                 17:00
18:00 9.57 859 4.88 29 4.85 189 9.64 868 4.94 30 5.05 202             18:00
19:00 9.58 861 5.05 31     9.65 869 5.09 32                 19:00
20:00 9.59 862 5.04 31     9.66 871 5.27 34                 20:00
21:00 9.59 862 5.03 31     9.67 872 5.63 40                 21:00
22:00 9.59 862 4.97 30     9.67 872 5.88 44                 22:00
23:00 9.60 863 4.94 30     9.68 873 6.00 46                 23:00
0:00 9.60 863 4.83 28     9.68 873 6.03 46                 0:00
  N.8A N.43A N.22 N.8A N.43A N.22 N.8A N.43A N.22  
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560
                                       
  ลุ่มน้ำน่าน  
  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560  
เวลา N.36 N.55 N.24A N.36 N.55 N.24A N.36 N.55 N.24A เวลา
24 แม่น้ำแควน้อย น้ำภาค น้ำเข็ก แม่น้ำแควน้อย น้ำภาค น้ำเข็ก แม่น้ำแควน้อย น้ำภาค น้ำเข็ก 24
ชั่วโมง อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.วังทอง อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.วังทอง อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.วังทอง ชั่วโมง
  จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
  ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ ระดับ(ม.) ปริมาณ  
  ZG. + 191.88 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 52.30 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 40.71 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 191.88 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 52.30 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 40.71 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 191.88 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 52.30 (ลบ.ม./วิ) ZG. + 40.71 (ลบ.ม./วิ)  
  10.38 336 8.37 199 14.72 878 10.38 336 8.37 199 14.72 878 10.38 336 8.37 199 14.72 878  
1:00     3.53 37 7.72 99     3.46 36 7.37 90     3.86 42 7.67 98 1:00
2:00     3.55 37 7.66 97     3.63 38 7.37 90     3.85 42 7.70 98 2:00
3:00     3.55 37 7.57 95     3.75 40 7.37 90     3.83 41 7.68 98 3:00
4:00     3.56 37 7.47 93     3.86 42 7.34 89     3.83 41 7.64 97 4:00
5:00     3.57 37 7.38 90     3.93 43 7.33 89     3.82 41 7.58 95 5:00
6:00 6.56 116 3.57 37 7.33 89 6.30 101 3.98 44 7.35 90 6.22 97 3.82 41 7.55 95 6:00
7:00     3.57 37 7.23 87     4.03 45 7.25 87     3.82 41 7.47 93 7:00
8:00     3.57 37 7.17 85     4.05 45 7.22 86     3.81 41 7.41 91 8:00
9:00 6.59 118 3.56 37 7.11 84 6.24 98 4.06 45 7.17 85     3.81 41 7.33 89 9:00
10:00     3.56 37 7.05 82     4.07 46 7.16 85     3.81 41 7.28 88 10:00
11:00     3.55 37 7.00 81     4.07 46 7.11 84             11:00
12:00 6.61 119 3.52 36 6.95 80 6.16 94 4.07 46 7.06 83             12:00
13:00     3.50 36 6.86 78     4.07 46 7.00 81             13:00
14:00     3.48 36 6.82 77     4.06 45 6.95 80             14:00
15:00 6.60 119 3.45 35 6.84 77 6.09 91 4.06 45 7.01 81             15:00
16:00     3.43 35 6.86 78     4.05 45 7.12 84             16:00
17:00     3.39 35 6.91 79     4.04 45 7.25 87             17:00
18:00 6.57 117 3.36 34 6.99 81 5.98 86 4.02 45 7.29 88             18:00
19:00     3.33 34 7.03 82     4.00 44 7.64 97             19:00
20:00     3.30 33 7.08 83     3.98 44 7.85 104             20:00
21:00     3.28 33 7.19 86     3.95 43 7.80 102             21:00
22:00     3.26 33 7.31 89     3.92 43 7.70 98             22:00
23:00     3.27 33 7.37 90     3.90 43 7.64 97             23:00
0:00     3.34 34 7.38 89     3.88 42 7.65 97             0:00
  N.36 N.55 N.24A N.36 N.55 N.24A N.36 N.55 N.24A  
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560