รายงานสภาพน้ำฝนภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน  
วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2563
 
ที่ สถานี ลุ่มน้ำ อำเภอ จังหวัด สถิติฝนสูงสุด ปริมาณฝน-มม.(วันที่)
ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ.
ใน 1วัน 6 7 8 9 10 11 12
1 P.7A ปิง เมือง กำแพงเพชร 135.9 2.0 8.8 17.4 1.8 0.0 0.0  
2 Y.6 ยม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 160.4 2.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
3 N.12A น่าน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 146.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0  
4 N.60 น่าน ตรอน อุตรดิตถ์ 203.2 4.9 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0  
5 N.8 น่าน บางมูลนาก พิจิตร 118.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0  
6 N.40 น่าน วัดโบสถ์ พิษณุโลก 185.0 0.0 3.7 0.8 0.0 0.0 0.0  
7 ศูนย์อุทกฯ น่าน ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก 209.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
8 S.33 ป่าสัก หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 110.7 0.0 1.2 2.8 0.0 0.0 0.0  
9 S.42 ป่าสัก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 119.2 11.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0  
10 Y.26 ยม เถิน ลำปาง   12.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0  
11 SW.6 สาละวิน แม่สอด ตาก   1.0 16.4 4.0 23.1 1.8 0.0  
12 อุตุฯ จ.ตาก ปิง เมือง ตาก   0.6 17.0 3.0 0.6 0.8 0.0  
13 เขื่อนภูมิพล ปิง สามเงา ตาก   35.2 7.5 19.0 5.1 0.4 0.0  
14 อ.แม่สอด สาละวิน แม่สอด ตาก   4.0 3.9 16.4 22.9 0.0 0.0  
15 ดอยมูเซอร์ อ.เมือง สาละวิน เมือง ตาก   0.0 0.0 0.0 7.0 27.2 0.0  
16 อ.อุ้มผาง สาละวิน อุ้มผาง ตาก   6.0 0.0 1.4 29.8 0.0 0.0  
17 อุตุฯ จ.อุตรดิตถ์ น่าน เมือง อุตรดิตถ์   2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
18 อ.ลับแล น่าน ลับแล อุตรดิตถ์   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
19 อุตุฯ จ.พิจิตร น่าน เมือง พิจิตร   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
20 อุตุฯ จ.สุโขทัย ยม เมือง สุโขทัย   0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
21 อ.ศรีสำโรง ยม ศรีสำโรง สุโขทัย   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
22 อ.เมือง จ.พิษณุโล น่าน เมือง พิษณุโลก   6.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  
23 อ.วัดโบสถ์ น่าน วัดโบสถ์ พิษณุโลก   12.5 0.0 0.0 0.0 0.0    
24 อ.พรหมพิราม น่าน พรหมพิราม พิษณุโลก   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
25 อ.เนินมะปราง น่าน เนินมะปราง พิษณุโลก   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
26 อ.บางระกำ ยม บางระกำ พิษณุโลก   9.3 0.0 0.0 0.0 0.0    
27 อ.วังทอง น่าน วังทอง พิษณุโลก   0.0 0.0 0.0 0.0 5.4    
28 อ.นครไทย น่าน นครไทย พิษณุโลก   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
29 อ.ชาติตระการ น่าน ชาติตระการ พิษณุโลก   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
30 อุตุฯ จ.เพชรบูรณ์ ป่าสัก เมือง เพชรบูรณ์   0.0 38.7 2.6 0.0 0.0 0.0  
31 อ.หล่มสัก ป่าสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์   0.0 2.2 4.5 0.0 0.0 0.0  
32 อ.หล่มเก่า ป่าสัก หล่มเก่า เพชรบูรณ์   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
33 อ.คลองขลุง ปิง คลองขลุง กำแพงเพชร   15.2 7.8 1.8 0.0 0.0    
34 อ.ไทรงาม ปิง ไทรงาม กำแพงเพชร   21.8 0.0 0.0 7.2 0.0    
35 อ.ลานกระบือ ปิง ลานกระบือ กำแพงเพชร   4.0 0.0 0.0 7.3 0.0    
36 อ.คลองลาน ปิง คลองลาน กำแพงเพชร   0.0 0.0 18.3 25.8 0.0    
37 อ.พรานกระต่าย ปิง พรานกระต่าย กำแพงเพชร   9.7 22.6 0.0 0.0 0.0    
38 อ.ขาณุวรลักษบุรี ปิง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร   0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0