4-23
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟระดับน้ำสูงสุดรายวัน ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
N.12A
แม่น้ำน่าน
บ้านหาดไผ่
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2
N.2B
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
อุตรดิตถ์
3
N.27A
แม่น้ำน่าน
ท้ายเขื่อนเรศวร
พรหมพิราม
พิษณุโลก
4
N.5A
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
พิษณุโลก
5
N.7A
แม่น้ำน่าน
บ้านราชช้างขวัญ
เมือง
พิจิตร
6
N.8
แม่น้ำน่าน
บ้านบางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
7
Y.14
แม่น้ำยม
บ้านดอนระเบียง
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
8
Y.4
แม่น้ำยม
ในเมือง
เมือง
สุโขทัย
9
Y.17
แม่น้ำยม
สามง่าม
สามง่าม
พิจิตร
10
Y.64
แม่น้ำยม
บางระกำ
บางระกำ
พิษณุโลก
11
S.3
แม่น้ำป่าสัก
บ้านตาลเดี่ยว
หล่มสัก
เพชรบูรณ์
12
S.4B
แม่น้ำป่าสัก
ในเมือง
เมือง
เพชรบูรณ์
13
P.2A
แม่น้ำปิง
บ้านท่าแค
เมือง
ตาก
14
P.7A
แม่น้ำปิง
ในเมือง
เมือง
กำแพงเพชร
15
P.16
แม่น้ำปิง
บ้านแสนตอ
ขาณุวรลักษณบุรี
กำแพงเพชร
16
W.23
แม่น้ำวัง
บ้านเชียงราย
สามเงา
ตาก