2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION FOR LOWER NORTHERN REGION - RID

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATION

Latest Weather map
แผนที่อากาศ
(ดูย้อนหลัง)


พยากรณ์ฝน 7 วัน
(Thai Weater)

Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายดาวเทียม
GOES9


เส้นทางพายุ (University College London)


พยากรณ์ฝน 7 วัน
(HAM Water)แผนที่อากาศ
แบบเคลื่อไหวพยากรณ์ฝนล่วงหน้า
(KMA) ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ


เส้นทางพายุ
Weather Undergroudสถาบันวิจัยอากาศ
นานาชาติ IRI

Satellite image of Southeast Asia
ศูนย์ร่วมไต้ฝุ่น
(The U.S. Navy)


เครือข่ายเรดาร์
ทั้งประเทศ


ภาพถ่ายสภาพพายุ
Asia Satellite


พยากรณ์อากาศ
และฝน
ล่วงหน้า 9 วัน


พยากรณ์อากาศด้วย
แบบจำลอง (กรมอุตุฯ)