N.2B N.8A N.22A N.24A N.28 N.28A N.29 N.39 N.40 N.53 N.54 N.55 N.56 N.58 N.59 N.62 N.68 N.69 N.70 N.71 N.72 N.73 N.74 N.5A N.7A N.10A N.12A N.22 N.24 N.27A N.33 N.36 N.60 N.66

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี N.28A

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

N.28A
หมายเหตุ
ลำน้ำ
คลองตรอน

สถานที่ตั้ง

บ้านนากล่ำ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 17° 35' 00" N Long. 100° 29' 30 " E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

368 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ เมตร

 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

มม.

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

ม.(รทก.) / ม.(รสม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

ม.(รทก.)/ ม.(รสม.)

ระดับศูนย์เสา

ม.(รทก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

ม.(รทก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.2548

เมตร

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

เมตร

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

ลบ.ม./ วินาที

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

ลบ.ม./ วินาที

ความเร็วสูงสุด - เมตร/วินาที

เมตร/วินาที

ความเร็วต่ำสุด - เมตร/วินาที

เมตร/วินาที
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
ประวัติเริ่มต้นการสำรวจ 

N.2B N.8A N.22A N.24A N.28 N.28A N.29 N.39 N.40 N.53 N.54 N.55 N.56 N.58 N.59 N.62 N.68 N.69 N.70 N.71 N.72 N.73 N.74 N.5A N.7A N.10A N.12A N.22 N.24 N.27A N.33 N.36 N.60 N.66
ผู้รวบรวม กสิพงศ์ สมบูรณ์ศิลป์
Last updated พฤษภาคม 2551

BACK
HOME