S.3 S.4B S.10 S.12 S.17 S.20 S.23 S.33 S.34 S.36 S.41 S.42

ข้อมูลทางอุทกวิทยา สถานี S.17

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานี - Station Location Map

รหัสสถานี

S.17
หมายเหตุ
ลำน้ำ
ห้วยน้ำชุน

สถานที่ตั้ง

บ้านฝายวังบน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Lat. 16° 45 ' 43 " N Long. 101 ° 08 ' 44 " E

พื้นที่รับน้ำ-ตารางกิโลเมตร

67 ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึงสถานี

กิโลเมตร

ความจุลำน้ำที่แนวสำรวจ - ลบ.ม./วินาที

ลบ.ม/วินาที ที่ระดับ เมตร

 

ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อปี - ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณฝนเฉลี่ย/ปี - มิลลิเมตร

มม.

ระดับตลิ่งฝั่งซ้ายที่แนวสำรวจ

ม.(รทก.) / ม.(รสม.)

ระดับตลิ่งฝั่งขวาที่แนวสำรวจ

ม.(รทก.)/ ม.(รสม.)

ระดับศูนย์เสา

ม.(รทก.)

ระดับหมุดหลักฐาน

ม.(รทก.)

สถิติระดับน้ำสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.2548

เมตร

สถิติระดับน้ำต่ำสุด เมื่อปี พ.ศ.

เมตร

สถิติปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

ลบ.ม./ วินาที

สถิติปริมาณน้ำต่ำสุดที่ไหลผ่านแนวสำรวจ

ลบ.ม./ วินาที

ความเร็วสูงสุด - เมตร/วินาที

เมตร/วินาที

ความเร็วต่ำสุด - เมตร/วินาที

เมตร/วินาที
ปีที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง(นับแต่ปี 2xxxx)    
   

เครื่องมือที่ใช้สำรวจระดับน้ำ

เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

เครื่องมือที่ใช้สำรวจปริมาณน้ำ

เครื่อง A-ott

เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณฝน

เครื่องอัตโนมัติ
ประวัติเริ่มต้นการสำรวจ 


S.3 S.4B S.10 S.12 S.17 S.20 S.23 S.33 S.34 S.36 S.41 S.42
ผู้รวบรวม กสิพงศ์ สมบูรณ์ศิลป์
Last updated พฤษภาคม 2551

BACK
HOME