ตราชลประทาน
ข้อมูลและสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
             
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง 
                                       
           
 
                         
                                       
           
 
            m            
                                 
                                 
                                 
  ลุ่มน้ำป่าสัก
  วันที่  28  มีนาคม  2560 วันที่  29  มีนาคม  2560 วันที่  30   มีนาคม  2560  
เวลา S.33 S.4B S.42 S.33 S.4B S.42 S.33 S.4B S.42 เวลา
24 แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก 24
ช.ม. อ.หล่มเก่า อ.เมือง อ.วิเชียรบุรี อ.หล่มเก่า อ.เมือง อ.วิเชียรบุรี อ.หล่มเก่า อ.เมือง อ.วิเชียรบุรี ช.ม.
  จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +190.09 (ลบ.ม./วิ) ZG  +106.50 (ลบ.ม./วิ) ZG  +51.79 (ลบ.ม./วิ) ZG  +190.09 (ลบ.ม./วิ) ZG  +106.50 (ลบ.ม./วิ) ZG+51.79 (ลบ.ม./วิ) ZG  +190.09 (ลบ.ม./วิ) ZG  +106.50 (ลบ.ม./วิ) ZG  +51.79 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 8.81 384 10.10 190 10.20 244 8.81 384 10.10 190 10.20 244 8.81 384 10.10 190 10.20 244 ความจุลำน้ำ S.33
01.00                                     01.00
02.00                                     02.00
03.00                                     03.00
04.00                                     04.00
05.00                                     05.00
06.00 0.73 2 1.67 *** 2.15 *** 0.70 2 1.67 *** 2.15 *** 0.68 2 1.65 *** 2.14 *** 06.00 วันที่ 8+H25:M38 ธันวาคม  2557
07.00                                     07.00
08.00                                     08.00
09.00 0.73 2 1.67 *** 2.15 *** 0.70 2 1.67 *** 2.15 *** 0.68 2 1.65 *** 2.14 *** 09.00
10.00                                     10.00 S.4B
11.00                                     11.00
12.00 0.73 2 1.67 *** 2.15 *** 0.70 2 1.67 *** 2.15 *** 0.68 2 1.65 *** 2.14 *** 12.00
13.00                                     13.00
14.00                                     14.00
15.00 0.73 2 1.67 *** 2.15 *** 0.70 2 1.67 *** 2.15 *** 0.68 2 1.65 *** 2.14 *** 15.00
16.00                                     16.00
17.00                                     17.00
18.00 0.73 2 1.67 *** 2.15 *** 0.68 2 1.67 *** 2.15 ***             18.00
19.00                                     19.00
20.00                                     20.00 S.42
21.00                                     21.00
22.00                                     22.00
23.00                                     23.00
24.00                                     24.00
  S.33 S.4B S.42 S.33 S.4B S.42 S.33 S.4B S.42  
  วันที่  28  มีนาคม  2560 วันที่  29  มีนาคม  2560 วันที่  30   มีนาคม  2560