ตราชลประทาน
ข้อมูลและสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
             
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง 
                                       
           
 
                         
                                       
           
 
            m            
                                 
                                 
                                 
  ลุ่มน้ำป่าสัก
  วันที่  24   พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม  2560 วันที่  26  พฤษภาคม  2560  
เวลา S.33 S.4B S.42 S.33 S.4B S.42 S.33 S.4B S.42 เวลา
24 แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำป่าสัก 24
ช.ม. อ.หล่มเก่า อ.เมือง อ.วิเชียรบุรี อ.หล่มเก่า อ.เมือง อ.วิเชียรบุรี อ.หล่มเก่า อ.เมือง อ.วิเชียรบุรี ช.ม.
  จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +190.09 (ลบ.ม./วิ) ZG  +106.50 (ลบ.ม./วิ) ZG  +51.79 (ลบ.ม./วิ) ZG  +190.09 (ลบ.ม./วิ) ZG  +106.50 (ลบ.ม./วิ) ZG+51.79 (ลบ.ม./วิ) ZG  +190.09 (ลบ.ม./วิ) ZG  +106.50 (ลบ.ม./วิ) ZG  +51.79 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 8.81 384 10.10 190 10.20 244 8.81 384 10.10 190 10.20 244 8.81 384 10.10 190 10.20 244 ความจุลำน้ำ S.33
01.00     6.63 55 6.79 89     6.06 40 7.07 99             01.00
02.00     6.54 53 6.80 89     6.05 40 7.08 99             02.00
03.00     6.42 49 6.82 90     6.03 40 7.09 100             03.00
04.00     6.31 46 6.83 90     6.02 39 7.10 100             04.00
05.00     6.27 45 6.84 90     6.02 39 7.11 100             05.00
06.00 1.17 6 6.25 45 6.86 91 2.91 37 6.00 39 7.13 101 1.46 10     7.27 107 06.00 วันที่ 8+H25:M38 ธันวาคม  2557
07.00     6.31 46 6.86 91     6.01 39 7.14 102         7.27 107 07.00
08.00     6.38 48 6.86 91     6.03 39 7.15 102         7.27 107 08.00
09.00 1.24 7 6.40 49 6.87 91 2.17 21 6.04 40 7.16 102 1.35 8     7.26 106 09.00
10.00     6.34 47 6.90 93         7.17 103         7.26 106 10.00 S.4B
11.00     6.32 47 6.93 94         7.19 104         7.23 105 11.00
12.00 1.15 6 6.29 46 6.95 94 1.80 15     7.20 104 1.30 7     7.22 105 12.00
13.00     6.26 45 6.96 95         7.21 104         7.21 104 13.00
14.00     6.23 44 6.97 95         7.21 104         7.20 104 14.00
15.00 1.10 5 6.20 44 6.98 96 1.54 11     7.21 104         7.20 104 15.00
16.00     6.16 43 6.99 96         7.22 105             16.00
17.00     6.15 42 6.99 96         7.22 105             17.00
18.00 1.07 5 6.13 42 7.00 96 1.45 9     7.23 105             18.00
19.00     6.12 42 7.01 97                         19.00
20.00     6.11 41 7.02 97                         20.00 S.42
21.00     6.10 41 7.03 97                         21.00
22.00     6.09 41 7.04 98                         22.00
23.00     6.08 41 7.05 98                         23.00
24.00     6.07 40 7.06 99                         24.00
  S.33 S.4B S.42 S.33 S.4B S.42 S.33 S.4B S.42  
  วันที่  24   พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม  2560 วันที่  26  พฤษภาคม  2560