ตราชลประทาน
ข้อมูลและสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
             
             
 
                       
                                       
                                       
           
           
                 
 
                   
                   
  ลุ่มน้ำปิง
  วันที่  28  มีนาคม 2560 วันที่  29  มีนาคม 2560 วันที่ 30  มีนาคม 2560  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.12C P.2A P.7A P.12C P.2A P.7A เวลา
24 แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง 24 เขื่อนภูมิพล
ช.ม. อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง ช.ม.
  จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร  
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 ความจุลำน้ำ
01.00 0.01 7 0.05 55 0.37 87 -0.03 6 0.02 50 0.44 104 0.07 10 0.04 53 0.46 109 01.00 P.12C
02.00 -0.04 5 0.06 57 0.36 85 -0.07 4 0.05 55 0.45 106 -0.01 7 0.16 75 0.48 114 02.00
03.00 -0.08 4 0.12 68 0.37 87 -0.10 3 0.15 73 0.46 109 -0.06 5 0.33 110 0.50 119 03.00
04.00 -0.10 3 0.25 93 0.38 89 -0.12 3 0.32 107 0.48 114 -0.09 3 0.44 135 0.52 124 04.00
05.00 -0.12 3 0.37 118 0.41 97 -0.13 2 0.46 139 0.50 119 -0.11 3 0.51 152 0.54 129 05.00
06.00 -0.14 2 0.46 139 0.43 101 -0.15 2 0.55 162 0.53 126 -0.13 2 0.53 157 0.55 131 06.00
07.00 -0.15 2 0.53 157 0.46 109 -0.16 2 0.61 177 0.55 131 -0.14 2 0.52 151 0.57 136 07.00
08.00 -0.16 2 0.58 169 0.49 116 -0.17 2 0.65 189 0.57 136 -0.16 2 0.50 149 0.59 141 08.00
09.00 0.63 64 0.64 186 0.51 121 1.14 148 0.69 200 0.59 141 1.19 158 0.49 147 0.60 144 09.00
10.00 1.09 139 0.69 200 0.53 126 1.16 152 0.70 203 0.59 141 1.24 169 0.49 147 0.60 144 10.00 P.2A
11.00 1.53 239 0.73 213 0.55 131 1.94 351 0.70 203 0.60 144 1.24 169 0.53 157 0.59 141 11.00
12.00 1.51 234 0.74 217 0.57 136 2.14 416 0.68 197 0.60 144 1.23 167 0.57 167 0.58 139 12.00
13.00 1.42 211 0.71 206 0.58 139 1.19 158 0.64 186 0.59 141 1.21 162 0.60 174 0.57 136 13.00
14.00 1.81 313 0.67 194 0.58 139 1.52 236 0.59 172 0.57 136 1.95 354 0.59 172 0.55 131 14.00
15.00 1.86 327 0.61 177 0.58 139 1.49 229 0.52 154 0.56 134 2.13 413 0.57 167 0.53 126 15.00
16.00 1.86 327 0.54 159 0.57 136 0.92 107 0.45 137 0.55 131             16.00
17.00 1.23 167 0.47 142 0.55 131 0.57 56 0.37 118 0.52 124             17.00
18.00 0.61 61 0.39 123 0.53 126 0.53 52 0.30 103 0.50 119             18.00
19.00 1.56 246 0.31 105 0.52 124 0.53 52 0.23 88 0.48 111             19.00
20.00 2.25 456 0.24 90 0.50 119 1.62 63 0.17 77 0.47 106             20.00 P.7A
21.00 2.03 380 0.18 78 0.48 114 2.06 389 0.12 68 0.45 106             21.00
22.00 0.59 59 0.12 68 0.46 109 2.15 420 0.07 59 0.45 106             22.00
23.00 0.15 15 0.08 60 0.45 106 1.37 199 0.03 51 0.45 106             23.00
24.00 0.02 8 0.04 53 0.44 104 0.29 25 0.02 50 0.45 106             24.00
  P.12C P.2A P.7A P.12C P.2A P.7A P.12C P.2A P.7A  
  วันที่  28  มีนาคม 2560 วันที่  25  มีนาคม 2560 วันที่ 30  มีนาคม 2560