ตราชลประทาน
ข้อมูลและสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง
             
             
 
                       
                                       
                                       
           
           
                 
 
                   
                   
  ลุ่มน้ำปิง
  วันที่  24  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม  2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
เวลา P.12C P.2A P.7A P.12C P.2A P.7A P.12C P.2A P.7A เวลา
24 แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง แม่น้ำปิง 24 เขื่อนภูมิพล
ช.ม. อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง อ.สามเงา อ.เมือง อ.เมือง ช.ม.
  จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร  
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ) ZG  +129.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +104.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +71.73 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 5.54   5.72 4,230 5.87 4,035 ความจุลำน้ำ
01.00 -0.02 6 0.13 69 0.51 134 -0.14 2 0.15 73 0.45 116 -0.11 3 0.04 53 0.44 114 01.00 P.12C
02.00 -0.06 5 0.17 77 0.52 138 -0.16 2 0.23 88 0.45 116 -0.13 2 0.12 68 0.45 116 02.00
03.00 -0.09 3 0.21 84 0.53 141 -0.17 2 0.30 13 0.45 116 -0.15 2 0.21 84 0.46 119 03.00
04.00 -0.11 3 0.24 90 0.53 141 -0.19 1 0.35 114 0.45 116 -0.17 2 0.27 97 0.47 122 04.00
05.00 -0.13 2 0.26 95 0.52 138 -0.20 1 0.37 118 0.45 116 -0.18 1 0.31 105 0.47 122 05.00
06.00 -0.14 2 0.27 97 0.53 141 -0.21 1 0.38 121 0.46 119 -0.20 1 0.32 107 0.48 125 06.00
07.00 -0.16 2 0.27 97 0.52 138 -0.21 1 0.38 121 0.46 119 -0.21 1 0.32 107 0.47 122 07.00
08.00 -0.17 2 0.28 99 0.51 134 -0.22 1 0.36 116 0.46 119 -0.22 1 0.30 103 0.45 116 08.00
09.00 1.38 201 0.29 101 0.50 131 1.28 178 0.34 112 0.46 119 1.07 134 0.28 99 0.44 114 09.00
10.00 1.38 201 0.32 107 0.49 128 1.37 199 0.31 105 0.45 116 1.43 214 0.26 95 0.43 111 10.00 P.2A
11.00 1.18 156 0.34 112 0.48 125 1.17 154 0.28 99 0.45 116 0.62 63 0.25 93 0.43 111 11.00
12.00 1.14 148 0.34 112 0.48 125 1.15 150 0.25 93 0.45 116 0.97 116 0.26 95 0.41 105 12.00
13.00 1.08 136 0.34 112 0.47 122 1.11 142 0.21 84 0.45 116 0.95 113 0.33 110 0.41 105 13.00
14.00 0.99 119 0.34 112 0.46 119 0.83 93 0.17 77 0.43 111 0.91 106 0.29 101 0.45 116 14.00
15.00 1.00 121 0.34 112 0.45 116 0.56 55 0.14 71 0.43 111 0.48 46 0.27 97 0.43 111 15.00
16.00 0.61 61 0.29 101 0.46 119 0.56 55 0.11 66 0.43 111             16.00
17.00 0.54 53 0.25 93 0.46 119 0.57 56 0.08 60 0.42 108             17.00
18.00 0.49 47 0.21 84 0.47 122 0.55 54 0.06 57 0.42 108             18.00
19.00 0.45 43 0.17 77 0.47 122 0.68 70 0.04 53 0.41 105             19.00
20.00 0.38 35 0.13 69 0.46 119 1.02 125 0.03 51 0.41 105             20.00 P.7A
21.00 0.35 32 0.10 64 0.45 116 0.46 44 0.01 48 0.41 105             21.00
22.00 -0.02 6 0.09 62 0.45 116 0.10 11 0.00 46 0.42 108             22.00
23.00 -0.08 4 0.08 60 0.45 116 -0.01 7 0.00 46 0.43 111             23.00
24.00 -0.11 3 0.09 62 0.45 116 -0.07 4 0.00 46 0.43 111             24.00
  P.12C P.2A P.7A P.12C P.2A P.7A P.12C P.2A P.7A  
  วันที่  24  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม  2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
  ลุ่มน้ำปิง
  วันที่  24  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม  2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
เวลา P.16     P.16     P.16     เวลา
24 แม่น้ำปิง     แม่น้ำปิง     แม่น้ำปิง     24
ช.ม. อ.ขาณุวรลักษบุรี     อ.ขาณุวรลักษบุรี     อ.ขาณุวรลักษบุรี     ช.ม.
  จ.กำแพงเพชร     จ.กำแพงเพชร     จ.กำแพงเพชร      
  ระดับ (ม.) ปริมาณ         ระดับ (ม.) ปริมาณ         ระดับ (ม.) ปริมาณ          
  ZG  +41.780 (ลบ.ม./วิ)         ZG  +41.780 (ลบ.ม./วิ)         ZG  +41.780 (ลบ.ม./วิ)          
ความจุลำน้ำ 7.36           7.36           7.36           ความจุลำน้ำ
01.00             1.34 156                     01.00
02.00             1.34 156                     02.00
03.00             1.34 156                     03.00
04.00             1.35 159                     04.00
05.00             1.35 159                     05.00
06.00 1.40 172         1.35 159         1.06 95         06.00
07.00 1.40 172         1.34 156         1.05 93         07.00
08.00 1.41 174         1.33 154         1.05 93         08.00
09.00 1.41 174         1.32 151         1.05 93         09.00
10.00 1.38 167         1.30 146         1.04 91         10.00
11.00 1.37 164         1.30 146         1.04 91         11.00
12.00 1.37 164         1.29 144         1.05 93         12.00
13.00 1.36 161         1.29 144         1.03 89         13.00
14.00 1.35 158         1.28 141         1.04 91         14.00
15.00 1.34 156         1.27 139         1.04 91         15.00
16.00 1.34 156         1.27 139                     16.00
17.00 1.34 156         1.27 139                     17.00
18.00 1.33 154         1.27 139                     18.00
19.00 1.33 154                                 19.00
20.00 1.33 154                                 20.00
21.00 1.33 154                                 21.00
22.00 1.33 154                                 22.00
23.00 1.33 154                                 23.00
24.00 1.33 154                                 24.00
  P.16     P.16     P.16      
  วันที่  24  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม  2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560