ตราชลประทาน
ข้อมูลและสถานการณ์น้ำรายชั่วโมง
ลำน้ำสายหลักภาคเหนือตอนล่าง  
             
             
 
                       
                                       
                      [                
                                       
             
 
                       
                                 
 
                                    เขื่อนสิริกิต์
  ลุ่มน้ำน่าน  
  วันที่  23  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
เวลา N.12A N.2B N.60 N.12A N.2B N.60 N.12A N.2B N.60 เวลา
24 แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน 24
ช.ม. อ.ท่าปลา อ.เมือง อ.ตรอน อ.ท่าปลา อ.เมือง อ.ตรอน อ.ท่าปลา อ.เมือง อ.ตรอน ช.ม. N.12A
  จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
ZG  +69.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +52.30 (ลบ.ม./วิ) ZG  +48.50 (ลบ.ม./วิ) ZG  +69.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +52.30 (ลบ.ม./วิ) ZG  +48.50 (ลบ.ม./วิ) ZG  +69.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +52.30 (ลบ.ม./วิ) ZG  +48.50 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 ความจุลำน้ำ
01.00     0.20 48         0.17 47                 01.00
02.00     0.19 48         0.18 47                 02.00
03.00     0.17 47         0.19 48                 03.00
04.00     0.15 46         0.19 48                 04.00
05.00     0.14 45         0.19 48                 05.00
06.00 0.85 10 0.11 44 0.73 133 0.89 12 0.18 47 0.70 130 0.83 9 0.16 46 0.68 129 06.00 N.2B
07.00     0.15 46         0.19 48         0.18 48     07.00
08.00     0.24 51         0.26 52         0.25 51     08.00
09.00 0.75 7 0.30 54 0.67 128 0.79 8 0.35 57 0.66 127 0.74 7 0.34 57 0.64 125 09.00
10.00     0.46 64         0.45 64         0.43 62     10.00
11.00     0.52 69         0.51 68         0.49 66     11.00
12.00 2.50 189 0.54 70 0.64 125 1.99 115 0.54 70 0.65 126 1.99 115 0.51 68 0.62 123 12.00
13.00     0.53 69         0.54 70         0.51 68     13.00
14.00     0.52 69         0.53 69         0.49 66     14.00
15.00 1.29 35 0.51 68 0.68 129 1.13 24 0.50 67 0.68 129 1.34 39 0.46 64 0.65 126 15.00
16.00     0.45 64         0.46 64                 16.00
17.00     0.40 60         0.41 61                 17.00 N.60
18.00 0.94 14 0.36 58 0.78 137 0.84 10 0.37 59 0.77 136             18.00
19.00     0.31 55                             19.00
20.00     0.27 52                             20.00
21.00     0.24 51                             21.00
22.00     0.19 48                             22.00
23.00     0.17 47                             23.00
24.00     0.16 46                             24.00
  N.12A N.2B N.60 N.12A N.2B N.60 N.12A N.2B N.60  
  วันที่  23  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
                                       
  ลุ่มน้ำน่าน  
   
  วันที่  23  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
เวลา N.36 N.55 N.22 N.36 N.55 N.22 N.36 N.55 N.22 เวลา
24 แม่น้ำแควน้อย น้ำภาค แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควน้อย น้ำภาค แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควน้อย น้ำภาค แม่น้ำแควน้อย 24
ช.ม. อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.วัดโบสถ์ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.วัดโบสถ์ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ อ.วัดโบสถ์ ช.ม.
  จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +191.88 (ลบ.ม./วิ) ZG  +182.83 (ลบ.ม./วิ) ZG  +42.67 (ลบ.ม./วิ) ZG  +191.88 (ลบ.ม./วิ) ZG  +182.83 (ลบ.ม./วิ) ZG  +42.67 (ลบ.ม./วิ) ZG  +191.88 (ลบ.ม./วิ) ZG  +182.83 (ลบ.ม./วิ) ZG  +42.67 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 7.89 336 7.75 199 9.17 476 7.89 336 7.75 199 9.17 476 7.89 336 7.75 199 9.17 476 ความจุลำน้ำ N.55
01.00     0.96 6                             01.00
02.00     0.96 6                             02.00
03.00     0.96 6                             03.00
04.00     0.96 6                             04.00
05.00     0.96 6                             05.00
06.00 3.15 21 0.95 5 0.30 15 2.64 13 0.90 5 0.80 28 4.00 36 0.77 4 0.13 11 06.00
07.00     0.95 5                     0.82 4     07.00
08.00     0.95 5                     0.84 5     08.00
09.00 3.04 19 0.94 5 0.64 24 2.77 15 0.90 5 0.64 24     0.86 5 0.10 10 09.00
10.00     0.94 5                     0.87 5     10.00
11.00     0.94 5                     0.88 5     11.00
12.00 2.95 17 0.93 5 0.90 30 2.90 17 0.89 5 0.60 23     0.88 5 0.20 13 12.00
13.00     0.93 5                     0.89 5     13.00 N.36
14.00     0.93 5                     0.93 5     14.00
15.00 2.89 17 0.93 5 0.94 31 3.25 22 0.77 4 0.50 20     0.98 6 0.30 15 15.00
16.00     0.93 5                             16.00
17.00     0.93 5                             17.00
18.00 2.84 16 0.93 5 0.98 33 3.55 28 0.77 4 0.45 19             18.00
19.00                                     19.00
20.00                                     20.00
21.00                                     21.00
22.00                                     22.00
23.00                                     23.00 เขื่อนแควน้อย
24.00                                     24.00
  N.36 N.55 N.22 N.36 N.55 N.22 N.36 N.55 N.22  
  วันที่  23  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
                                       
  ลุ่มน้ำน่าน  
   
  วันที่  23  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
เวลา N.27A N.5A N.24A N.27A N.5A N.24A N.27A N.5A N.24A เวลา
24 แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน น้ำเข็ก แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน น้ำเข็ก แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน น้ำเข็ก 24 เขื่อนนเรศวร
ช.ม. อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.วังทอง อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.วังทอง อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.วังทอง ช.ม.
  จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +38.43 (ลบ.ม./วิ) ZG  +34.50 (ลบ.ม./วิ) ZG  +40.71 (ลบ.ม./วิ) ZG  +38.43 (ลบ.ม./วิ) ZG  +34.50 (ลบ.ม./วิ) ZG  +40.71 (ลบ.ม./วิ) ZG  +38.43 (ลบ.ม./วิ) ZG  +34.50 (ลบ.ม./วิ) ZG  +40.71 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 10.61 1,233 10.54 1,452 13.21 878 10.61 1,233 10.54 1,452 13.21 878 10.61 1,233 10.54 1,452 13.21 878 ความจุลำน้ำ
01.00 0.99 91 1.40 127     0.67 72 1.67 145                 01.00
02.00 1.00 92 1.38 125     0.73 76 1.65 144                 02.00
03.00 1.01 93 1.37 125     0.77 78 1.63 142                 03.00 N.27
04.00 1.02 93 1.36 124     0.80 80 1.61 141                 04.00 N.22
05.00 1.02 93 1.36 124     0.83 82 1.60 140                 05.00
06.00 1.01 93 1.35 123 3.15 23 0.85 83 1.59 140 2.60 17 0.96 90 1.77 152 2.81 19 06.00
07.00 1.01 93 1.36 124     0.86 83 1.59 140     0.96 90 1.76 152     07.00
08.00 1.01 93 1.37 125     0.83 82 1.59 140     0.96 90 1.73 149     08.00
09.00 1.00 92 1.38 125 3.14 23 0.84 82 1.59 140 2.78 19 0.96 90 1.71 148 2.72 18 09.00
10.00 1.00 92 1.40 127     0.87 84 1.59 140     0.95 89 1.69 147     10.00
11.00 1.00 92 1.44 129     0.91 86 1.59 140     0.95 89 1.65 144     11.00
12.00 0.99 91 1.48 132 3.13 23 0.93 88 1.59 140 2.80 19 0.96 90 1.69 143 2.61 17 12.00
13.00 0.96 90 1.52 135     0.96 90 1.60 140     0.96 90 1.63 142     13.00
14.00 0.92 87 1.56 137     0.97 90 1.60 142     0.94 88 1.63 142     14.00
15.00 0.88 85 1.59 140 3.12 23 0.99 91 1.61 141 2.76 19 0.90 86 1.63 142 2.53 16 15.00
16.00 0.80 80 1.63 142     1.00 92 1.63 142                 16.00
17.00 0.75 77 1.69 147     1.01 93 1.67 145                 17.00
18.00 0.71 75 1.72 149 3.20 24 1.02 93 1.71 152 2.72 18             18.00 N.5A
19.00 0.67 72 1.75 151                             19.00
20.00 0.64 71 1.76 152                             20.00
21.00 0.62 70 1.78 153                             21.00
22.00 0.60 68 1.73 149                             22.00
23.00 0.58 67 1.71 148                             23.00
24.00 0.59 68 1.69 147                             24.00
  N.27A N.5A N.24A N.27A N.5A N.24A N.27A N.5A N.24A  
  วันที่  23  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
                                       
  ลุ่มน้ำน่าน  
   
  วันที่  23  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560  
เวลา N.7A N.8A N.43A N.7A N.8A N.43A N.7A N.8A N.43A เวลา
24 แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน คลองชมพู แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน คลองชมพู แม่น้ำน่าน แม่น้ำน่าน คลองชมพู 24
ช.ม. อ.เมือง อ.บางมูลนาก อ.เนินมะปราง อ.เมือง อ.บางมูลนาก อ.เนินมะปราง อ.เมือง อ.บางมูลนาก อ.เนินมะปราง ช.ม.
  จ.พิจิตร จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก  
  ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ ระดับ (ม.) ปริมาณ  
  ZG  +26.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +20.00 (ลบ.ม./วิ) ZG + 50.05 (ลบ.ม./วิ) ZG  +26.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +20.00 (ลบ.ม./วิ) ZG + 50.05 (ลบ.ม./วิ) ZG  +26.00 (ลบ.ม./วิ) ZG  +20.00 (ลบ.ม./วิ) ZG + 50.05 (ลบ.ม./วิ)  
ความจุลำน้ำ 10.78 1,152 11.29 1,120 8.12 120 10.78 1,152 11.29 1,120 8.12 104 10.78 1,152 11.29 1,120 8.12 120 ความจุลำน้ำ
01.00 4.99 430 7.58 662 2.18           3 4.20 350 6.77 532 2.18 3             01.00
02.00 4.93 424 7.55 635 2.18           3 4.18 348 6.73 528 2.18 3             02.00
03.00 4.90 421 7.51 621 2.18           3 4.17 347 6.65 521 2.18 3             03.00
04.00 4.87 418 7.49 601 2.18           3 4.16 346 6.63 519 2.18 3             04.00 N.7A N.43
05.00 4.84 415 7.43 595 2.18           3 4.15 345 6.58 514 2.18 3             05.00
06.00 4.81 412 7.35 587 2.18 3 4.16 346 6.55 511 2.18 3 3.94 325 5.93 452 2.17 3 06.00
07.00 4.77 407 7.33 585 2.18 3 4.14 344 6.50 507 2.18 3 3.94 325 5.90 450 2.17 3 07.00
08.00 4.72 402 7.30 583 2.18 3 4.13 343 6.47 504 2.18 3 3.94 325 5.88 448 2.17 3 08.00
09.00 4.71 401 7.27 580 2.18 3 4.12 342 6.45 502 2.18 3 3.94 325 5.86 446 2.17 3 09.00
10.00 4.68 398 7.20 573 2.18 3 4.11 341 6.40 497 2.18 3 3.92 323 5.84 444 2.17 4 10.00
11.00 4.64 394 7.17 570 2.18 3 4.10 340 6.36 493 2.18 3 3.91 322 5.82 442 2.17 4 11.00
12.00 4.60 390 7.15 568 2.18 3 4.09 339 6.33 490 2.18 3 3.91 322 5.82 442 2.18 3 12.00
13.00 4.56 386 7.12 565 2.18 3 4.08 338 6.30 488 2.18 3 3.96 327 5.81 441 2.18 3 13.00
14.00 4.52 382 7.08 562 2.18 3 4.07 337 6.27 485 2.18 3 3.96 327 5.79 439 2.18 3 14.00
15.00 4.48 378 7.05 586 2.18 3 4.06 336 6.25 483 2.18 3 3.96 327 5.77 437 2.18 3 15.00
16.00 4.41 371 7.00 554 2.18 3 4.05 335 6.23 481 2.18 3             16.00
17.00 4.38 369 6.97 551 2.18 3 4.05 335 6.22 480 2.18 3             17.00
18.00 4.35 365 6.94 548 2.18 3 4.03 333 6.20 478 2.18 3             18.00
19.00 4.32 362 6.93 547 2.18 3                         19.00
20.00 4.29 359 6.92 546 2.18 3                         20.00
21.00 4.27 357 6.91 545 2.18 3                         21.00
22.00 4.25 355 6.88 543 2.18 3                         22.00 N.8A
23.00 4.23 353 6.85 540 2.18 3                         23.00
24.00 4.22 352 6.81 536 2.18 3                         24.00
3.07 N.7A N.8A N.43A N.7A N.8A N.43A N.7A N.8A N.43A  
  วันที่  23  พฤษภาคม  2560 วันที่  25  พฤษภาคม 2560 วันที่  26  พฤษภาคม 2560