รายชื่อสถานีสำรวจระดับน้ำ
 
2 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  เปิดสำรวจระดับน้ำ รวม  75 สถานี
[2.1] สถานีสำรวจระดับน้ำ  3  เวลา จำนวน 7  สถานี
2.1.1 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน  4 สถานี
1 สถานี N.28A คลองตรอน บ้านนากล่ำ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์
2 สถานี N.33 น้ำปาด บ้านวังบ้าง อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์
3 สถานี N.53 คลองบุษบง บ้านห้วยตูม อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์
4 สถานี N.72 คลองตรอน บ้านวังปรากฎ อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ์
2.1.2 ลุ่มน้ำป่าสัก (รหัสลุ่มน้ำ 12) จำนวน 3 สถานี
1 สถานี S.10 ห้วยน้ำพุง บ้านหินฮาว อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
2 สถานี S.17 ห้วยน้ำชุน บ้านฝายวังบน อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
3 สถานี S.41 น้ำก้อ บ้านน้ำก้อ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
[2.2] สถานีสำรวจระดับน้ำ  5  เวลา จำนวน 13  สถานี
2.2.1 ลุ่มน้ำสาละวิน (รหัสลุ่มน้ำ 1) จำนวน    1   สถานี
1 สถานี Sw.6 ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
2.2.2 ลุ่มน้ำยม (รหัสลุ่มน้ำ 8) จำนวน    3   สถานี
1 สถานี Y.6 แม่น้ำยม บ้านแก่งหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
2 สถานี Y.14 แม่น้ำยม บ้านดอนระเบียง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
3 สถานี Y.29 ห้วยแม่ฮู้ บ้านแม่ฮู้ อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
2.2.3 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน  8 สถานี
1 สถานี N.22 แม่น้ำแควน้อย บ้านยางป่าคาย อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
2 สถานี N.24A น้ำเข็ก บ้านวังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
3 สถานี N.24B น้ำเข็ก บ้านวังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
4 สถานี N.58 น้ำเฟื้อ บ้านกกม่วง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
5 สถานี N.59 น้ำคาน บ้านนาโพธิ์นาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
6 สถานี N.62 น้ำคลึง บ้านห้วยท่าเนื้อ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
7 สถานี N.66 ห้วยออมสิงห์ บ้านเนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
8 สถานี N.74 แม่น้ำน่าน บางกระทุ่ม อ. บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก
2.2.4 ลุ่มน้ำป่าสัก (รหัสลุ่มน้ำ 12) จำนวน 1 สถานี
1 สถานี S.36 แม่น้ำป่าสัก บ้านโนนทอง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
[2.3] สถานีสำรวจระดับน้ำ  24  เวลา จำนวน  47 สถานี
2.3.1 ลุ่มน้ำปิง (รหัสลุ่มน้ำ 6) จำนวน 9 สถานี
1 สถานี P.2A แม่น้ำปิง บ้านท่าแค อ. เมือง จ. ตาก
2 สถานี P.7A แม่น้ำปิง ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
3 สถานี P.12C แม่น้ำปิง บ้านย่านรี อ. สามเงา จ. ตาก
4 สถานี P.15 แม่น้ำปิง หน้าวัดศรีภิรมย์ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร
5 สถานี P.16 แม่น้ำปิง บ้านแสนตอ อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร
6 สถานี P.26B คลองสวนหมาก บ้านน้ำโท้ง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
7 สถานี P.47A คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร
8 สถานี P.50A คลองวังเจ้า บ้านไทยทวี อ.โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร
9 สถานี P.78 คลองขลุง บ้านสามเรือน อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร
2.3.2 ลุ่มน้ำวัง (รหัสลุ่มน้ำ 7) จำนวน 3 สถานี
1 สถานี W.4A แม่น้ำวัง บ้านวังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก
2 สถานี W.23 แม่น้ำวัง บ้านเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก
3 สถานี W.24 แม่น้ำวัง บ้านท่าไผ่ อ. สามเงา จ. ตาก
2.3.3 ลุ่มน้ำยม (รหัสลุ่มน้ำ 8) จำนวน 14 สถานี
1 สถานี Y.3A แม่น้ำยม บ้านวังไม้ขอน อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย
2 สถานี Y.4 แม่น้ำยม ในเมือง อ. เมือง จ. สุโขทัย
3 สถานี Y.5 แม่น้ำยม หน้าอำเภอโพทะเล อ. โพทะเล จ. พิจิตร
4 สถานี Y.6A แม่น้ำยม บ้านป่ากล้วย อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
5 สถานี Y.14B แม่น้ำยม บ้านป่างิ้ว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
6 สถานี Y.15 แม่น้ำยม บ้านกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย
7 สถานี Y.16 แม่น้ำยม บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
8 สถานี Y.17 แม่น้ำยม สามง่าม อ. สามง่าม จ. พิจิตร
9 สถานี Y.26 ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
10 สถานี Y.21 ห้วยแม่สิน บ้านนาปลากลั้ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
11 สถานี Y.33 แม่น้ำยม บ้านคลองตาล อ. ศรีสำโรง จ. สุโขทัย
12 สถานี Y.40 แม่น้ำยม หน้าวัดคงคาราม อ. โพทะเล จ. พิจิตร
13 สถานี Y.42 แม่น้ำยม ท่าบัวทอง อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร
14 สถานี Y.64 แม่น้ำยม บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
2.3.4 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน 17 สถานี
1 สถานี N.2B แม่น้ำน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
2 สถานี N.5A แม่น้ำน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
3 สถานี N.7A แม่น้ำน่าน บ้านราชช้างขวัญ อ. เมือง จ. พิจิตร
4 สถานี N.8B แม่น้ำน่าน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
5 สถานี N.12A แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
6 สถานี N.22A แม่น้ำแควน้อย บ้านท่างาม อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก
7 สถานี N.27A แม่น้ำน่าน ท้ายเขื่อนนเรศวร อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
8 สถานี N.36 แม่น้ำแควน้อย บ้านหนองกระท้าว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
9 สถานี N.39 น้ำปาด ฟากท่า อ. ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์
10 สถานี N.43A ห้วยชมพู บ้านชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
11 สถานี N.54 คลองวังโป่ง บ้านวังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
12 สถานี N.55 น้ำภาค บ้านท่าสะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
13 สถานี N.60 แม่น้ำน่าน บ้านเด่นสำโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์
14 สถานี N.73 น้ำเข็ก บ้านทานตะวัน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
15 สถานี N.81 แม่น้ำแควน้อย บ้านแก่งบัวคำ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
16 สถานี N.84 น้ำปาด น้ำปาด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
17 สถานี N.89 คลองสอง ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2.3.5 ลุ่มน้ำป่าสัก (รหัสลุ่มน้ำ 12) จำนวน 4 สถานี
1 สถานี S.3 แม่น้ำป่าสัก บ้านตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
2 สถานี S.4B แม่น้ำป่าสัก ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
3 สถานี S.33 แม่น้ำป่าสัก บ้านท่าไฮหยอง อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
4 สถานี S.42 แม่น้ำป่าสัก บ้านบ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
[2.4] สถานีสำรวจระดับน้ำเฉพาะกิจ  เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ จำนวน  8 สถานี
2.4.1 ลุ่มน้ำสาละวิน (รหัสลุ่มน้ำ 1) จำนวน    2   สถานี
1 สถานี Sw.15 ห้วยแม่สอด บ้านขุนห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ. ตาก
2 สถานี Sw.16 ห้วยทุ่งน้อย บ้านขุนห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ. ตาก
2.4.2 ลุ่มน้ำยม (รหัสลุ่มน้ำ 8) จำนวน 3 สถานี
1 สถานี Y.50 แม่น้ำยม บ้านท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
2 สถานี Y.51 แม่น้ำยม บ้านท่าแห อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
3 สถานี Y.52 แม่น้ำยม บ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
2.4.3 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน 1 สถานี
1 สถานี N.82 ห้วยน้ำรี บ้านแก่งทรายงาม อ.ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
2.4.4 ลุ่มน้ำป่าสัก (รหัสลุ่มน้ำ 12) จำนวน 2 สถานี
1 สถานี S.51 แม่น้ำป่าสัก บ้านใหม่วังสีมา อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
2 สถานี S.52 แม่น้ำป่าสัก บ้านท่าไม้ทอง อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์