รายชื่อสถานีสำรวจตะกอนแขวนลอยในลำน้ำและตะกอนท้องน้ำ
2 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง เปิดสถานีสำรวจตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ จำนวน 36 สถานี
2.1 ลุ่มน้ำสาละวิน (รหัสลุ่มน้ำ 1)  จำนวน 2 สถานี
1 สถานี Sw.15 ห้วยแม่สอด บ้านขุนห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ. ตาก
2 สถานี Sw.16 ห้วยทุ่งน้อย บ้านขุนห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ. ตาก
2.2 ลุ่มน้ำปิง (รหัสลุ่มน้ำ 6) จำนวน  2 สถานี
1 สถานี P.47A คลองสวนหมาก บ้านโป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร
2 สถานี P.78 คลองขลุง บ้านสามเรือน อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร
2.3 ลุ่มน้ำวัง (รหัสลุ่มน้ำ 7) จำนวน  2 สถานี
1 สถานี W.23 แม่น้ำวัง บ้านเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก
2 สถานี W.24 แม่น้ำวัง บ้านท่าไผ่ อ. สามเงา จ. ตาก
2.4 ลุ่มน้ำยม (รหัสลุ่มน้ำ 8) จำนวน 10 สถานี
1 สถานี Y.3A แม่น้ำยม บ้านวังไม้ขอน อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย
2 สถานี Y.6A แม่น้ำยม บ้านป่ากล้วย อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
3 สถานี Y.14B แม่น้ำยม บ้านป่างิ้ว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
4 สถานี Y.15 แม่น้ำยม บ้านกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย
5 สถานี Y.16 แม่น้ำยม บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
6 สถานี Y.26 ห้วยแม่มอก บ้านแม่พุ อ. เถิน จ. ลำปาง
7 สถานี Y.33 แม่น้ำยม บ้านคลองตาล อ. ศรีสำโรง จ. สุโขทัย
8 สถานี Y.50 แม่น้ำยม บ้านท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
9 สถานี Y.51 แม่น้ำยม บ้านท่าแห อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10 สถานี Y.52 แม่น้ำยม บ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
2.5 ลุ่มน้ำน่าน (รหัสลุ่มน้ำ 9) จำนวน 16 สถานี
1 สถานี N.2B แม่น้ำน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
2 สถานี N.5A แม่น้ำน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
3 สถานี N.7A แม่น้ำน่าน บ้านราชช้างขวัญ อ. เมือง จ. พิจิตร
4 สถานี N.8B แม่น้ำน่าน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
5 สถานี N.12A แม่น้ำน่าน บ้านหาดไผ่ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
6 สถานี N.24A น้ำเข็ก บ้านวังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
7 สถานี N.36 แม่น้ำแควน้อย บ้านหนองกระท้าว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
8 สถานี N.54 คลองวังโป่ง บ้านวังโป่ง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์
9 สถานี N.55 น้ำภาค บ้านท่าสะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
10 สถานี N.58 น้ำเฟื้อ บ้านกกม่วง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
11 สถานี N.59 น้ำคาน บ้านนาโพธิ์นาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
12 สถานี N.66 ห้วยออมสิงห์ บ้านเนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
13 สถานี N.72 คลองตรอน บ้านวังปรากฎ อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ์
14 สถานี N.73 น้ำเข็ก บ้านทานตะวัน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
15 สถานี N.81 แม่น้ำแควน้อย บ้านแก่งบัวคำ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
16 สถานี N.84 น้ำปาด น้ำปาด อ.น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์
2.6 ลุ่มน้ำป่าสัก (รหัสลุ่มน้ำ 12) จำนวน 4 สถานี
1 สถานี S.3 แม่น้ำป่าสัก บ้านตาลเดี่ยว อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
2 สถานี S.4B แม่น้ำป่าสัก ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
3 สถานี S.33 แม่น้ำป่าสัก บ้านท่าไฮหยอง อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
4 สถานี S.42 แม่น้ำป่าสัก บ้านบ่อรัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์