4-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง (C-Form) ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

ปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ 20 ของเดือน

ลำดับ
รหัส
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
N.2B
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
อุตรดิตถ์
2
N.5A
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
พิษณุโลก
3
N.7A
แม่น้ำน่าน
บ้านราชช้างขวัญ
เมือง
พิจิตร
4
N.8
แม่น้ำน่าน
บ้านบางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
5
N.12A
แม่น้ำน่าน
บ้านหาดไผ่
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
6
N.22A
แม่น้ำแควน้อย
บ้านท่างาม
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
7
N.24A
น้ำเข็ก
บ้านวังทอง
วังทอง
พิษณุโลก
8
N.27A
แม่น้ำน่าน
ท้ายเขื่อนเรศวร
พรหมพิราม
พิษณุโลก
9
N.28A
คลองตรอน
บ้านนากล่ำ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10
N.36
แม่น้ำแควน้อย
บ้านหนองกระท้าว
นครไทย
พิษณุโลก
11
N.43A
ห้วยชมพู
บ้านชมพู
เนินมะปราง
พิษณุโลก
12
N.54
คลองวังโป่ง
บ้านวังโป่ง
วังโป่ง
เพชรบูรณ์
13
N.55
น้ำภาค
บ้านท่าสะแก
ชาติตระการ
พิษณุโลก
14
N.58
น้ำเฟื้อ
บ้านกกม่วง
นครไทย
พิษณุโลก
15
N.59
น้ำคาน
บ้านนาโพธิ์นาจาน
นครไทย
พิษณุโลก
16
N.60
แม่น้ำน่าน
บ้านเด่นสำโรง
ตรอน
อุตรดิตถ์
17
N.62
น้ำคลึง
บ้านห้วยท่าเนื้อ
ชาติตระการ
พิษณุโลก
18
N.66
ห้อยออมสิงห์
บ้านเนินเพิ่ม
นครไทย
พิษณุโลก
19
N.72
คลองตรอน
บ้านวังปรากฏ
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
20
N.73
น้ำเข็ก
บ้านทานตะวัน
เขาค้อ
เพชรบูรณ์
21
N.74
แม่น้ำน่าน
บ้านบางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
22
N.81
แม่น้ำแควน้อย
บ้านแก่งบัวคำ
ชาติตระการ
พิษณุโลก
23
N.84
น้ำปาด
น้ำปาด
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24
Y.3A
แม่น้ำยม
บ้านวังขอนไม้
สวรรคโลก
สุโขทัย
25
Y.4
แม่น้ำยม
ในเมือง
เมือง
สุโขทัย
26
Y.6
แม่น้ำยม
บ้านแก่งหลวง
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
27
Y.14A
แม่น้ำยม
บ้านแม่สำ
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
28
Y.15
แม่น้ำยม
บ้านกง
กงไกรลาศ
สุโขทัย
29
Y.16
แม่น้ำยม
บ้านบางระกำ
บางระกำ
พิษณุโลก
30
Y.17
แม่น้ำยม
สามง่าม
สามง่าม
พิจิตร
31
Y.21
ห้วยแม่สิน
บ้านนาปลากลั้ง
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
32
Y.26
ห้วยแม่มอก
บ้านแม่พุ
เถิน
ลำปาง
33
Y.29
ห้วยแม่ฮู้
บ้านแม่ฮู้
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
34
Y.33
แม่น้ำยม
บ้านคลองตาล
ศรีสำโรง
สุโขทัย
35
Y.42
แม่น้ำยม
ท่าตะคล้อ
โพธิ์ประทับช้าง
พิจิตร
36
Y.64
แม่น้ำยม
บางระกำ
บางระกำ
พิษณุโลก
37
P.2A
แม่น้ำปิง
บ้านท่าแค
เมือง
ตาก
38
P.7A
แม่น้ำปิง
ในเมือง
เมือง
กำแพงเพชร
39
P.12C
แม่น้ำปิง
บ้านย่านรี
สามเงา
ตาก
40
P.15
แม่น้ำปิง
หน้าวัดศรีภิรมย์
คลองขลุง
กำแพงเพชร
41
P.16
แม่น้ำปิง
บ้านแสนตอ
ขาณุวรลักษณบุรี
กำแพงเพชร
42
P.26A
คลองสวนหมาก
บ้านใหม่
เมือง
กำแพงเพชร
43
P.78
คลองขลุง
บ้านสามเรือน
คลองขลุง
กำแพงเพชร
44
W.4A
แม่น้ำวัง
บ้านวังหมัน
สามเงา
ตาก
45
W.23
แม่น้ำวัง
บ้านแม่เชียงราย
สามเงา
ตาก
46
W.24
แม่น้ำวัง
บ้านท่าไผ่
สามเงา
ตาก
47
S.3
แม่น้ำป่าสัก
บ้านตาลเดี่ยว
หล่มสัก
เพชรบูรณ์
48
S.33
แม่น้ำป่าสัก
บ้านท่าไฮหยอง
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
49
S.42
แม่น้ำป่าสัก
บ้านบ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
50
S.4B
แม่น้ำป่าสัก
ในเมือง
เมือง
เพชรบูรณ์
51
S.36
แม่น้ำป่าสัก
บ้านโนนทอง
หล่อสัก
เพชรบูรณ์
52
SW.6
ห้วยแม่ละเมา
บ้านแม่ละเมา
แม่สอด
ตาก