4-17
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟแสดงระดับน้ำสูงสุดรายวัน ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

ปรับปรุงข้อมูลทุกวันศุกร์

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
N.2B
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
อุตรดิตถ์
2
N.5A
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
พิษณุโลก
3
N.7A
แม่น้ำน่าน
บ้านราชช้างขวัญ
เมือง
พิจิตร
4
N.8
แม่น้ำน่าน
บ้านบางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
5
N.12A
แม่น้ำน่าน
บ้านหาดไผ่
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
6
N.24A
น้ำเข็ก
บ้านวังทอง
วังทอง
พิษณุโลก
7
N.27A
แม่น้ำน่าน
ท้ายเขื่อนเรศวร
พรหมพิราม
พิษณุโลก
8
N.36
แม่น้ำแควน้อย
บ้านหนองกระท้าว
นครไทย
พิษณุโลก
9
N.60
แม่น้ำน่าน
บ้านเด่นสำโรง
ตรอน
อุตรดิตถ์
10
N.81
แม่น้ำแควน้อย
บ้านแก่งบัวคำ
ชาติตระการ
พิษณุโลก
11
N.84
น้ำปาด
น้ำปาด
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
12
Y.3A
แม่น้ำยม
บ้านวังขอนไม้
สวรรคโลก
สุโขทัย
13
Y.4
แม่น้ำยม
ในเมือง
เมือง
สุโขทัย
14
Y.14A
แม่น้ำยม
บ้านแม่สำ
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
15
Y.16
แม่น้ำยม
บ้านบางระกำ
บางระกำ
พิษณุโลก
16
Y.33
แม่น้ำยม
บ้านคลองตาล
ศรีสำโรง
สุโขทัย
17
Y.64
แม่น้ำยม
บางระกำ
บางระกำ
พิษณุโลก
18
P.2A
แม่น้ำปิง
บ้านท่าแค
เมือง
ตาก
19
P.7A
แม่น้ำปิง
ในเมือง
เมือง
กำแพงเพชร
20
P.12C
แม่น้ำปิง
บ้านย่านรี
สามเงา
ตาก
21
P.16
แม่น้ำปิง
บ้านแสนตอ
ขาณุวรลักษณบุรี
กำแพงเพชร
22
P.50A
คลองวังเจ้า
บ้านไทยทวี
โกสัมพีนคร
กำแพงเพชร
23
W.24
แม่น้ำวัง
บ้านท่าไผ่
สามเงา
ตาก
24
W.4A
แม่น้ำวัง
บ้านวังหมัน
สามเงา
ตาก
25
S.3
แม่น้ำป่าสัก
บ้านตาลเดี่ยว
หล่มสัก
เพชรบูรณ์
26
S.33
แม่น้ำป่าสัก
บ้านท่าไฮหยอง
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
27
S.42
แม่น้ำป่าสัก
บ้านบ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
28
S.4B
แม่น้ำป่าสัก
ในเมือง
เมือง
เพชรบูรณ์