\
4-18
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน
ระหว่างปี 2564 กับ ปีอื่นๆ

 

ลำดับ
รหัส
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
N.12A
แม่น้ำน่าน
บ้านหาดไผ่
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2
N.5A
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
พิษณุโลก
3
N.8
แม่น้ำน่าน
บ้านบางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
4
N.60
แม่น้ำน่าน
บ้านเด่นสำโรง
ตรอน
อุตรดิตถ์
5
N.72
คลองตรอน
บ้านวังปรากฏ
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
6
N.84
น้ำปาด
น้ำปาด
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
7
Y.14
แม่น้ำยม
บ้านแม่สำ
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
8
Y.40
แม่น้ำยม
หน้าวัดคงคาราม
โพทะเล
พิจิตร
9
P.2A
แม่น้ำปิง
บ้านท่าแค
เมือง
ตาก
10
P.7A
แม่น้ำปิง
ในเมือง
เมือง
กำแพงเพชร
11
W.4A
แม่น้ำวัง
บ้านวังหมัน
สามเงา
ตาก