4-25
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายวัน ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1
N.2B
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
อุตรดิตถ์
2
N.5A
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
พิษณุโลก
3
N.7A
แม่น้ำน่าน
บ้านราชช้างขวัญ
เมือง
พิจิตร
4
N.8
แม่น้ำน่าน
บ้านบางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
5
Y.4
แม่น้ำยม
ในเมือง
เมือง
สุโขทัย
6
Y.14
แม่น้ำยม
บ้านดอนระเบียง
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
7
Y.15
แม่น้ำยม
บ้านกง
กงไกรลาศ
สุโขทัย
8
Y.16
แม่น้ำยม
บ้านบางระกำ
บางระกำ
พิษณุโลก
9
Y.33
แม่น้ำยม
บ้านคลองตาล
ศรีสำโรง
สุโขทัย
10
P.2A
แม่น้ำปิง
บ้านท่าแค
เมือง
ตาก
11
P.7A
แม่น้ำปิง
ในเมือง
เมือง
กำแพงเพชร
12
P.16
แม่น้ำปิง
บ้านแสนตอ
ขาณุวรลักษณบุรี
กำแพงเพชร
13
W.4A
แม่น้ำวัง
บ้านวังหมัน
สามเงา
ตาก
14
W.23
แม่น้ำวัง
บ้านเชียงราย
สามเงา
ตาก
15
S.33
แม่น้ำป่าสัก
บ้านท่าไฮหยอง
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
16
S.4B
แม่น้ำป่าสัก
ในเมือง
เมือง
เพชรบูรณ์
17
S.42
แม่น้ำป่าสัก
บ้านบ่อวัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์