4-25
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายวัน ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

 


ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
ข้อมูล
1
N.2B
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
อุตรดิตถ์
2
N.5A
แม่น้ำน่าน
ในเมือง
เมือง
พิษณุโลก
3
N.7A
แม่น้ำน่าน
บ้านราชช้างขวัญ
เมือง
พิจิตร
4
N.8
แม่น้ำน่าน
บ้านบางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
5
N.12A
แม่น้ำน่าน
บ้านหาดไผ่
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
6
N.24A
น้ำเข็ก
บ้านวังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
7
N.36
แม่น้ำแควน้อย
บ้านหนองกระท้าว
นครไทย
พิษณุโลก
8
N.54
คลองวังโป่ง
บ้านวังโป่ง
วังโป่ง
เพชรบูรณ์
9
N.55
น้ำภาค
บ้านท่าสะแก
ชาติตระการ
พิษณุโลก
10
N.58
น้ำเฟื้อ
บ้านกกม่วง
นครไทย
พิษณุโลก
11
N.59
น้ำคาน
บ้านนาโพธิ์นาจาน
นครไทย
พิษณุโลก
12
N.66
ห้วยออมสิงห์
บ้านเนินเพิ่ม
นครไทย
พิษณุโลก
13
N.72
คลองตรอน
บ้านวังปรากฏ
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
14
N.73
น้ำเข็ก
บ้านทานตะวัน
เขาค้อ
เพชรบูรณ์
15
N.81
แม่น้ำแควน้อย
บ้านแก่งบัวคำ
ชาติตระการ
พิษณุโลก
16
N.82
ห้วยน้ำรี
บ้านแก่งทรายงาม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
17
N.83
ห้วยน้ำรี
บ้านกิ๋วเคียน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
18
N.84
น้ำปาด
น้ำปาด
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19
Y.3A
แม่น้ำยม
บ้านวังขอนไม้
สวรรคโลก
สุโขทัย
20
Y.6
แม่น้ำยม
บ้านแก่งหลวง
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
21
Y.14A
แม่น้ำยม
บ้านแม่สำ
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
22
Y.15
แม่น้ำยม
บ้านกง
กงไกรลาศ
สุโขทัย
23
Y.16
แม่น้ำยม
บ้านบางระกำ
บางระกำ
พิษณุโลก
24
Y.26
ห้วยแม่มอก
บ้านแม่พุ
เถิน
ลำปาง
25
Y.33
แม่น้ำยม
บ้านคลองตาล
ศรีสำโรง
สุโขทัย
26
P.78
คลองขลุง
บ้านสามเรือน
คลองขลุง
กำแพงเพชร
27
W.23
แม่น้ำวัง
บ้านแม่เชียงราย
สามเงา
ตาก
28
W.24
แม่น้ำวัง
บ้านท่าไผ่
สามเงา
ตาก
29
S.3
แม่น้ำป่าสัก
บ้านตาลเดี่ยว
หล่มสัก
เพชรบูรณ์
30
S.33
แม่น้ำป่าสัก
บ้านท่าไฮหยอง
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
31
S.4B
แม่น้ำป่าสัก
ในเมือง
เมือง
เพชรบูรณ์
32
S.42
แม่น้ำป่าสัก
บ้านบ่อวัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
33
SW.15
ห้วยแม่สอด
บ้านขุนห้วยแม่สอด
แม่สอด
ตาก
34
SW.16
ห้วยทุ่งน้อย
บ้านขุนห้วยแม่สอด
แม่สอด
ตาก